Onze School

Samenwerken in warmte en waardering

Kleinschalig en betrokken onderwijs waarin talentontwikkeling, thematisch onderwijs en hoge kwaliteit centraal staan, in verbinding met de omgeving en uitnodigend naar kinderen en ouders uit Berg en Dal.

Aandacht voor talent

Talentontwikkeling staat centraal voor al onze leerlingen. Daarnaast biedt onze school een passend aanbod voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en kenmerken van meer-en hoogbegaafdheid.

Welkom op de website van basisschool Titus Brandsma.

In Berg en Dal ligt de basisschool Titus Brandsma in een groene omgeving, met veel buitenruimte. Binnen en rondom de school zijn er voorzieningen op het gebied van kinderopvang, voorschoolse educatie, sport en cultuur.

Ongeveer 120 kinderen, samen met hun ouders en leerkrachten voelen zich thuis op de Titus Brandsmaschool vanwege het open, veilige karakter van de school. Wij bieden toekomstgericht en kwalitatief goed onderwijs en geven ruimte aan ambitie en talentontwikkeling.

Samen met partners werken wij aan een veilige en ontwikkelingsgerichte omgeving waarin kinderen kunnen leren, spelen en ontspannen tijdens onderwijstijd en daarbuiten, gedurende het gehele jaar.

Via deze website willen we ouders informeren over de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven, wat onze kernwaarden en doelen zijn en waar wij voor staan.

Spreekt onze school u aan en wilt u eens samen met uw kind langskomen en kennismaken? U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met school: 024-6841711 of een mailtje sturen aan directie@bs-titusbrandsma.nl

Namens het team van de Titus Brandsma school,
Stephan Nuij, directeur

Mini-reportage: nieuwtjes, activiteiten op school

SIENN