Missie en Visie

Onze missie:

Kwalitatief goed onderwijs bieden.

Samenwerken in warmte en waardering is ons motto. Met kinderen, ouders, leerkrachten en partners van de school.

De basis is een goed en veilig leef- en leerklimaat, waarin kinderen zich goed voelen als voorwaarde om te kunnen groeien.

Basisschool Titus Brandsma in Berg en Dal is een groeiende school met op dit moment ongeveer 120 leerlingen. Op onze school leren wij met elkaar en van elkaar. Kinderen kunnen veel zelf en zijn tot veel in staat. Wij zorgen ervoor om dit mogelijk te maken, de voorwaarden te scheppen en hen te begeleiden, te stimuleren en verder te helpen. We streven ernaar dat de kinderen zich, op basis van positieve en hoge verwachtingen, zo goed mogelijk ontwikkelen, binnen de eigen mogelijkheden.

Wij bieden kleinschalig onderwijs en dat maakt een sterke binding met elkaar mogelijk binnen de school. Talentontwikkeling is een speerpunt in ons onderwijsprogramma. Meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen de ruimte op onze school een passend aanbod, zowel binnen als buiten de eigen groep.

Wij staan voor…

Een veilig pedagogisch klimaat voor elk kind staat voorop. Dit betekent: Geborgenheid, betrokkenheid en welbevinden als basis om de wereld te gaan verkennen en onderzoeken.

Als kinderen zich gezien weten, ontwikkelen kinderen zich beter. Samen met ouders en partners van de school willen wij hieraan bijdragen.

Op zoek naar een school voor uw kind in Berg en Dal of nabij gelegen woonkernen?

SIENN