Missie en Visie

Onze missie:

Kwalitatief goed onderwijs bieden.

Samenwerken in warmte en waardering is ons motto. Met kinderen, ouders, leerkrachten en partners van de school.

De basis is een goed en veilig leef- en leerklimaat, waarin kinderen zich goed voelen als voorwaarde om te kunnen groeien.

Basisschool Titus Brandsma in Berg en Dal is een groeiende school met op dit moment ongeveer 120 leerlingen. Op onze school leren wij met elkaar en van elkaar. Kinderen kunnen veel zelf en zijn tot veel in staat. Wij zorgen ervoor om de voorwaarden te scheppen en hen te begeleiden, te stimuleren en verder te helpen. We streven ernaar dat de kinderen zich, op basis van positieve en hoge verwachtingen, zo goed mogelijk ontwikkelen, binnen de eigen mogelijkheden.

Wij bieden kleinschalig onderwijs en dat maakt een sterke binding met elkaar mogelijk binnen de school. Talentontwikkeling is een speerpunt in ons onderwijsprogramma.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen een passend aanbod van een gespecialiseerde leerkracht, zowel binnen als buiten de eigen groep, in een ruimte binnen de school.

 

Wij staan voor…

Een veilig pedagogisch klimaat voor elk kind staat voorop. Dit betekent: geborgenheid, betrokkenheid en welbevinden als basis om de wereld te gaan verkennen en onderzoeken.

Als kinderen zich gezien weten, ontwikkelen zij zich beter. Samen met ouders en partners van de school willen wij hieraan bijdragen.

SIENN