Missie en Visie

Onze missie:

Samenwerken in warmte en waardering is vertaald in een visie, die leidend is voor ons onderwijskundig handelen. In onze schoolgids kunt u hierover meer informatie vinden.

De basis is een goed en veilig klimaat, waar kinderen zich prettig voelen en graag naar school gaan. Op deze site lichten we in het kort de kernwoorden relatie, competentie en autonomie toe om een beeld te geven van ons onderwijs.

We vinden het belangrijk dat onze kinderen in staat zijn goed om te gaan met relaties.
Tijdens de jaarlijkse introductieperiode van 6 weken, wordt gewerkt aan een goed sociaal emotioneel klimaat in de groep. We controleren dit  onder andere door de leerlingen welbevindingslijsten te laten invullen.

Dit klimaat wordt onderhouden door het werken in coöperatieve werkvormen. Kapstokregels lopen als een rode draad door de school, de positieve groep blijft uitgangspunt, het is een terugkerend punt op de team- en MR vergaderingen

We staat voor…

Elk kind heeft recht op een fijne basisschooltijd.

Dit betekent: geborgenheid, gezelligheid en welbevinden.

Er heerst een veilig klassenklimaat, waarbij de kinderen zichzelf kunnen zijn en waar ze echt gezien worden, daardoor wordt het leren gemakkelijker en leuker.

Op zoek naar een school voor uw kind in Berg en Dal of nabij gelegen woonkernen?

Basisschool Titus Brandsma
Webdesign door F-Graphics