Onze School

Welkom op Basisschool Titus Brandsma

De Titus Brandsma is gelegen in een kindvriendelijke groene omgeving, tegen de bosrand en een woonwijk. Het gebouw, het schoolplein en de directe omgeving bieden  veel mogelijkheden voor educatie, spel, natuur- en sportactiviteiten.
De school werkt samen met kindercentrum Domino en biedt binnen en naast het schoolgebouw ook kinderopvang, een peutergroep en BSO aan.
Daarnaast is er een goede samenwerking met het cultuurcentrum Kerstendal met sportzaal naast het schoolplein. Door deze samenwerking is er een goed aanbod van onderwijs, opvang, sport en cultuur op één locatie.

Basisschool Titus Brandsma is opgericht als katholieke school en dit is nog steeds terug te zien in de kernwaarden, de keuze van feesten en activiteiten en bepaalde contacten van onze school. Wij bieden veilig, kwalitatief goed onderwijs in een kleinschalige setting voor alle kinderen uit Berg en Dal. Ook geven wij onderwijs aan kinderen uit Heilig Landstichting, andere omliggende woonkernen en uit Duitsland.

In de schoolgids kunt u lezen hoe wij vorm geven aan ons onderwijs en vanuit welke visie wij dit doen.
Naast onze schoolgids ontvangen ouders een digitale en papieren kalender. In deze kalender staan alle praktische data en roosters vermeld voor het lopende schooljaar.

Visie en Missie

Elke leerling is uniek en elk kind heeft talent. Wij halen het beste in de leerling naar boven en weten de talenten van de leerling te ontdekken en te ontplooien. Wij dragen er zorg voor dat onze leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces, waardoor de intrinsieke motivatie gewaarborgd is. Resultaten, doelen maar ook hun talenten worden daarom besproken. Wij willen de kinderen bewust maken van hun talent. Deze bewustwording zorgt voor gevoel van eigenwaarde, trots en zelfvertrouwen. Lees meer

SIENN