Kindercentrum Domino

Onderwijs en dagopvang op één locatie in Berg en Dal!

Kinderdagverblijf:

In het naast de school gelegen gemeenschapshuis Kerstendal is kinderdagopvang de Bellenboom gevestigd voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Onder begeleiding van een vast team pedagogisch medewerkers voelt uw kind zich al snel thuis in de gezellige groepsruimte. De warmte en kleinschaligheid van het gezin thuis willen wij graag doorzetten bij de opvang van uw kind.

Buitenschoolse opvang (BSO):

KC Domino biedt ook BSO aan, we hebben een groepsruimte in gemeenschapshuis Kerstendal en binnen het schoolgebouw. In Kerstendal beschikt Domino over een eigen groepsruimte naast het kinderdagverblijf met een leuke, afsluitbare speelruimte buiten. In deze groepsruimte zijn twee stamgroepen met kinderen gevestigd in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar. In de ruimte binnen het schoolgebouw spelen de kinderen van 8 jaar en ouder. Daarnaast is om de school veel ruimte voor spel en sport of het schoolplein en het voetbalveld van de school.

Peutergroep:

Peutergroep de Ratel is heeft een ruimte in school. De peutergroep is er voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Een vast team van pedagogisch medewerkers zorgt dat uw kind spelenderwijs leert in een groep samen te spelen, mee te doen aan activiteiten en gezellig (samen) te spelen.

De samenwerking tussen het team van de Titus Brandsma school en het team van Domino Berg en Dal verloopt soepel, de lijnen zijn kort. Dit heeft o.a. voordelen m.b.t. de doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen. Daarnaast worden er o.a. gezamenlijke pedagogische afspraken gemaakt over gedrag en vaardigheden, die voor alle kinderen belangrijk zijn, ook voor de instromende kleuters.

Verdere informatie over kindercentrum Domino vindt u op:

www.kindercentrum-domino.nl

Op zoek naar een school voor uw kind in Berg en Dal of nabij gelegen woonkernen?

SIENN