Praktische informatie

Vakanties

Start schooljaar 2019-2020 maandag 19 augustus 2019

Herfstvakantie

14 oktober t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Carnavalsvakantie

24 februari t/m 28 februari 2020

Pasen

April/Meivakantie

13 april 2020 (Tweede Paasdag)

27 april 2020 t/m 8 mei 2020

Hemelvaart

Pinksteren

21 mei  2020 t/m 22 mei 2020

1 juni 2020

Zomervakantie

13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

Studiedagen:
20 september 2019/ 30 september 2019/ 6 december 2019/ 2 maart 2020/ 2 juni 2020/ 26 juni 2020

Naschoolse opvang/peutergroep/dagopvang

Binnen SPOG hebben wij gekozen voor samenwerking met Kindercentrum Domino.
Wij hebben een BSO en een Peuterspeelzaal inpandig.

Bereikbaarheid

De school is onder schooltijden telefonisch bereikbaar via nummer 024-6841711. Leerkrachten zijn alleen buiten lestijd bereikbaar, ook telefonisch. Wilt u een leerkracht spreken, dan vinden wij het heel prettig als u een afspraak maakt. Voor de les kunt u alleen korte mededelingen doen. Verder kunt u contact met de school opnemen door te mailen naar:

directie@bs-titusbrandsma.nl of info@bs-titusbrandsma.nl

Ziek melden

Het kan zijn dat uw zoon of dochter wegens ziekte niet naar school kan. Dat moet u voor 8.30 uur melden. Als een leerling om 8.45 uur niet op school is, zonder dat we een ziekmelding hebben ontvangen, dan zullen wij ouders bellen met de vraag waar de betreffende leerling is.

Ziek zijn, gezondheid & veiligheid

Hoofdluis

In samenwerking met de GGD hebben wij jaren geleden het luizenproject opgestart. Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis door zogenaamde “kamouders”. Op school is Inge Bastiaanse de ouder die dit aanstuurt en coördineert.

Als er hoofdluis wordt geconstateerd, neemt de leerkracht contact op met de betreffende ouders. Na twee weken volgt dan weer een controle van de hele groep. Ook de leerlingen die ziek waren op de dag van de controle worden dan gecontroleerd. Het spreekt vanzelf dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur t/m 14.00 uur.

Jaarkalender

In het begin van het schooljaar krijgt u een jaarkalender met hierin alle activiteiten, vakanties, schooltijden, roosters, wetenswaardigheden en studiedagen.

Trakteren

De jarige wordt in de groep in het zonnetje gezet en mag trakteren. We verzoeken u uw kind een gezonde traktatie mee te geven.

Op zoek naar een school voor uw kind in Berg en Dal of nabij gelegen woonkernen?

Basisschool Titus Brandsma
Webdesign door F-Graphics