Praktische informatie

Vakanties

Start schooljaar 2021-2022 maandag 30 augustus 2021

Herfstvakantie

25 oktober t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Carnavalsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

Goede Vrijdag en Pasen

15  t/m 18 april 2022

 

Koningsdag /Meivakantie

Hemelvaart

Pinksteren

25 april  2022 t/m 6 mei 2022

26-27 mei 2022

6 juni 2022 (Tweede Pinksterdag)

Zomervakantie

16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

Studiedagen:
16 en 17 september 2021/ 22 november 2021/ 16 maart 2022/ 26 april 2022/ 7 en 29 juni 2022

Naschoolse opvang/peutergroep/dagopvang

Wij werken samen Kindercentrum Domino op dezelfde locatie in Berg en Dal..
Met BSO-groepen en een Peutergroep naast de kinderopvang.

Bereikbaarheid

De school is onder schooltijden telefonisch bereikbaar via nummer 024-6841711. Leerkrachten zijn alleen buiten lestijd bereikbaar, ook telefonisch. Wilt u een leerkracht spreken, dan vinden wij het heel prettig als u een afspraak maakt. Voor de les kunt u alleen korte mededelingen doen. Verder kunt u contact met de school opnemen door te mailen naar:

directie@bs-titusbrandsma.nl of info@bs-titusbrandsma.nl

Ziek melden

Het kan zijn dat uw zoon of dochter wegens ziekte niet naar school kan. Dat moet u voor 8.30 uur melden. Als een leerling om 8.45 uur niet op school is, zonder dat we een ziekmelding hebben ontvangen, dan zullen wij ouders bellen met de vraag waar de betreffende leerling is.

Ziek zijn, gezondheid & veiligheid

Hoofdluis

In samenwerking met de GGD hebben wij jaren geleden het luizenproject opgestart. Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis door zogenaamde “kamouders”. Op school is Inge Bastiaanse de ouder die dit aanstuurt en coördineert.

Als er hoofdluis wordt geconstateerd, neemt de leerkracht contact op met de betreffende ouders. Na twee weken volgt dan weer een controle van de hele groep. Ook de leerlingen die ziek waren op de dag van de controle worden dan gecontroleerd. Het spreekt vanzelf dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur t/m 14.00 uur.

Jaarkalender

In het begin van het schooljaar krijgt u een jaarkalender met hierin alle activiteiten, vakanties, schooltijden, roosters, wetenswaardigheden en studiedagen.

Trakteren

De jarige wordt in de groep in het zonnetje gezet en mag trakteren. We verzoeken u uw kind een gezonde traktatie mee te geven.

Op zoek naar een school voor uw kind in Berg en Dal of nabij gelegen woonkernen?

SIENN