Praktische informatie

Vakanties

Start schooljaar 2020-2021 maandag 24 augustus 2020

Herfstvakantie

19 oktober t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Carnavalsvakantie

15 februari t/m 19 februari 2021

Pasen

Studiedag/Koningsdag

5 april 2021 (Tweede Paasdag)

26 t/m 27 april 2021

Meivakantie/Hemelvaart

Pinksteren

3 mei  2021 t/m 14 mei 2021

24 juni 2021 (Tweede Pinksterdag)

Zomervakantie

19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

Studiedagen:
17 en 18 september 2020/ 24 november 2020/ 26 februari 2021/ 26 april 2021/ 18 juni 2021

Naschoolse opvang/peutergroep/dagopvang

Wij werken samen Kindercentrum Domino op dezelfde locatie in Berg en Dal..
Met BSO-groepen en een Peutergroep naast de kinderopvang.

Bereikbaarheid

De school is onder schooltijden telefonisch bereikbaar via nummer 024-6841711. Leerkrachten zijn alleen buiten lestijd bereikbaar, ook telefonisch. Wilt u een leerkracht spreken, dan vinden wij het heel prettig als u een afspraak maakt. Voor de les kunt u alleen korte mededelingen doen. Verder kunt u contact met de school opnemen door te mailen naar:

directie@bs-titusbrandsma.nl of info@bs-titusbrandsma.nl

Ziek melden

Het kan zijn dat uw zoon of dochter wegens ziekte niet naar school kan. Dat moet u voor 8.30 uur melden. Als een leerling om 8.45 uur niet op school is, zonder dat we een ziekmelding hebben ontvangen, dan zullen wij ouders bellen met de vraag waar de betreffende leerling is.

Ziek zijn, gezondheid & veiligheid

Hoofdluis

In samenwerking met de GGD hebben wij jaren geleden het luizenproject opgestart. Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis door zogenaamde “kamouders”. Op school is Inge Bastiaanse de ouder die dit aanstuurt en coördineert.

Als er hoofdluis wordt geconstateerd, neemt de leerkracht contact op met de betreffende ouders. Na twee weken volgt dan weer een controle van de hele groep. Ook de leerlingen die ziek waren op de dag van de controle worden dan gecontroleerd. Het spreekt vanzelf dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur t/m 14.00 uur.

Jaarkalender

In het begin van het schooljaar krijgt u een jaarkalender met hierin alle activiteiten, vakanties, schooltijden, roosters, wetenswaardigheden en studiedagen.

Trakteren

De jarige wordt in de groep in het zonnetje gezet en mag trakteren. We verzoeken u uw kind een gezonde traktatie mee te geven.

Op zoek naar een school voor uw kind in Berg en Dal of nabij gelegen woonkernen?

Basisschool Titus Brandsma
SIENN