Praktische informatie

Vakanties

Start schooljaar 2022-2023 maandag 29 augustus 2022

Herfstvakantie

24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Carnavalsvakantie

20 t/m 24 februari 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

 

Koningsdag /Meivakantie

Hemelvaart

Pinksteren

24 april  2023 t/m 5 mei 2023

19-19 mei 2023

29 mei 2023 (Tweede Pinksterdag)

Zomervakantie

17 juli 2023 t/m 25 augustus 2023

Studiedagen:
16 en 19 september 2022/ 6 december 2022/ 17 maart 2023/ 30 mei 2023/ 16 juni 2023

Naschoolse opvang/peutergroep/dagopvang

Wij werken samen Kindercentrum Domino op dezelfde locatie in Berg en Dal..
Met BSO-groepen en een Peutergroep naast de kinderopvang.

Bereikbaarheid

De school is onder schooltijden telefonisch bereikbaar via nummer 024-6841711. Leerkrachten zijn alleen buiten lestijd bereikbaar, ook telefonisch. Wilt u een leerkracht spreken, dan vinden wij het heel prettig als u een afspraak maakt. Voor de les kunt u alleen korte mededelingen doen. Verder kunt u contact met de school opnemen door te mailen naar:

directie@bs-titusbrandsma.nl

Ziek melden

Het kan zijn dat uw zoon of dochter wegens ziekte niet naar school kan. Dat moet u voor 8.30 uur melden. Als een leerling om 8.45 uur niet op school is, zonder dat we een ziekmelding hebben ontvangen, dan zullen wij ouders bellen met de vraag waar de betreffende leerling is.

 

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur t/m 14.00 uur.

Jaarkalender

In het begin van het schooljaar krijgt u een jaarkalender met hierin alle activiteiten, vakanties, schooltijden, roosters, wetenswaardigheden en studiedagen.

Trakteren

De jarige wordt in de groep in het zonnetje gezet en mag trakteren. We verzoeken u uw kind een gezonde traktatie mee te geven.

Op zoek naar een school voor uw kind in Berg en Dal of nabij gelegen woonkernen?

SIENN