Onderwijs model en Organisatie

IGDI-model

Wij geven les volgens het IGDI-model doelgericht (interactieve, gedifferentieerde directe instructie). Deze manier van lesgeven is efficiënt en doelgericht en zorgt voor een grote betrokkenheid van de leerling. Hieronder ziet u hoe een les is opgebouwd:

  1. Start les, dagelijkse terugblik / lesdoel aangeven / actualiseren voorkennis
  2. Presentatie (uitleg)
  3. Begeleide inoefening
  4. Verwerking; zelfstandig werken / verlengde instructie
  5. Terugkoppeling / feedback

 

De 1-zorg route staat centraal in ons onderwijs. Wij werken met groepsplannen en groepsoverzichten voor de vakken: lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Wij houden rekening met het eigen tempo en ontwikkelingsniveau van de kinderen in het onderwijsprogramma.

De organisatie van de school

Wij werken met jaargroepen die ook onderling groepsdoorbrekend samenwerken. Op deze manier kunnen wij goed differentiëren in het onderwijs. Kinderen leren met en van elkaar.

 

Wij staan voor…

Elk kind heeft recht op een fijne basisschooltijd.

Dit betekent: geborgenheid, gezelligheid en welbevinden.

Er heerst een veilig klassenklimaat, waarbij de kinderen zichzelf kunnen zijn en waar ze echt gezien worden, daardoor wordt het leren gemakkelijker en leuker.

Schoolgrootte

Tijdens het schooljaar (2020-2021) groeien wij tot een leerlingenaantal van ruim 120 kinderen.

Kinderen ontvangen les in vijf basisgroepen. Verder wordt er samengewerkt in de groepen en groepsdoorbrekend. In de groepslokalen en op leerpleinen. Beweging en buitenlucht zijn belangrijk voor kinderen. De buitenruimte betrekken we bij het onderwijs.

Op zoek naar een school voor uw kind in Berg en Dal of nabij gelegen woonkernen?

SIENN