De Groepen

Basisschool Titus Brandsma is een school met ongeveer 120 leerlingen. De lijnen zijn kort, we kennen de kinderen, we kennen de ouders, de kinderen kennen elkaar, veel ouders kennen elkaar. We werken met vijf groepen die ook groepsdoorbrekend samenwerken. Zowel de onderbouw alsook de bovenbouw kennen naast de groepslokalen een gezamenlijk leerplein.

Ons team:

Groepsindeling

Groep 1-2

Amanda van Dreumel

maandag

Esther Houterman

dinsdag t/m vrijdag

Groep 2-3 Femke Peters maandag en dinsdag

Nancy Konings

woensdag t/m vrijdag

Groep 4 Susan Roos-Ariaans maandag, dinsdag, donderdag
Suzan van Rens woensdag
Groep 5-6 Bram de Bruin maandag t/m woensdag
Suzan van Rens donderdag t/m vrijdag
Groep 7-8 Tom van Wijchen maandag t/m vrijdag

Stephan Nuij: directeur
Karin van Bokhoven: afstemmingscoördinator leerlingenzorg
Karen van Dop: administratief medewerkster
Ivana van den Berg: onderwijsassistente
Theo Wijnhoven: conciërge

Op zoek naar een school voor uw kind in Berg en Dal of nabij gelegen woonkernen?

Basisschool Titus Brandsma
Webdesign door F-Graphics