De Groepen

Basisschool Titus Brandsma is een school met ongeveer 120 leerlingen. De lijnen zijn kort, we kennen de kinderen, we kennen de ouders, de kinderen kennen elkaar, veel ouders kennen elkaar. We werken met vijf groepen die ook groepsdoorbrekend samenwerken. Zowel de onderbouw alsook de bovenbouw kennen naast de groepslokalen een gezamenlijk leerplein.

Groepen en schoolteam

Groep 1-2

Inge de Munk
inge.demunk@spog.nl
maandag
Esther Houterman
esther.houterman@spog.nl
dinsdag t/m vrijdag

Groep 3

Charlotte Reiniers
charlotter.reiniers@spog.nl
maandag en dinsdag
Nancy Konings
nancy.konings@spog.nl
woensdag t/m vrijdag

Groep 4-5

Bram de Bruin
bram.debruin@spog.nl
gehele week

Groep 5-6

Tim Scholtz
tim.scholtz@spog.nl
gehele week

Groep 7-8

Herma Schipperheijn
herma.schipperheijn@spog.nl
Maandag en dinsdag
Marjo Paauw
marjo.paauw@spog.nl
Woensdag t/m vrijdag

Contactgegevens:

directeur

Stephan Nuij: directie@bs-titusbrandsma.nl


afstemmingscoördinator leerlingenzorg

Karin van Bokhoven: karin.vanbokhoven@spog.nl

Wencke van Koster-van Eldijk:  wencke.koster@spog.nl

 


specialist (hoog)begaafdheidsonderwijs

Inge de Munk: inge.demunk@spog.nl


onderwijsassistent

Ivana van den Berg


conciërge

Theo Wijnhoven

Op zoek naar een school voor uw kind in Berg en Dal of nabij gelegen woonkernen?

SIENN