Uw kind aanmelden

Welkom nieuwe leerlingen
Wij vinden het altijd leuk als we nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op onze school. Meestal betreft het kleuters die vier jaar geworden zijn, maar soms gaat het ook om oudere kinderen die om andere redenen instromen bij ons op school.

Welke leeftijd de nieuwe leerling ook heeft, we kijken altijd naar de onderwijsbehoefte van het kind en of deze past bij de mogelijkheden van het onderwijs dat wij te bieden hebben. Een goede kennismaking met het kind en zijn/haar ouders is een eerste stap. Dit geeft ouders en kind(eren) de gelegenheid om een kijkje te nemen op onze school, de sfeer te proeven en te zien hoe wij ons onderwijs vormgeven.

Aanmelden van uw kleuter
Heeft u interesse gekregen in Basisschool Titus Brandsma en overweegt u om uw kind(eren) bij ons op school in te schrijven? Dan nodigen we u van harte uit voor een kennismaking op school, samen met uw kind.

Na de kennismaking  kunt u een aanmeldformulier meekrijgen om thuis in te vullen, of download hier een aanmeldformulier
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u afgeven op school of mailen naar directie@bs-titusbrandsma.nl

Op tijd aanmelden bij de school van uw keuze
Leerlingen moeten worden aangemeld bij de school van hun keuze voor 1 maart van het jaar waarin zij 3 worden, zodat er rekening gehouden kan worden met hun komst op school. Uiteraard zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld in het geval van een verhuizing. 

Als uw kind 4 jaar wordt, breekt er een nieuwe fase aan in zijn/haar leven, maar ook in uw leven. Want uw kind mag naar school! Wij adviseren ouders zich vroegtijdig te oriënteren op de toekomstige basisschool van hun kind.

SIENN