SPOG

Onderwijsondersteuning binnen SPOG

Binnen de ondersteuning die de scholen van SPOG bieden, werken we met vijf niveaus:

Ondersteuningsniveau 1: ondersteuning in de groep door de leerkracht

Het gaat hierbij om het basisaanbod voor alle leerlingen. De leerkracht past het aanbod aan op de behoefte van de leerling

Ondersteuningsniveau 2: extra ondersteuning m.b.v. collegiale consultatie door leerkrachten

Het gaat hierbij om extra ondersteuning binnen de groep, die wordt afgestemd met directe collega’s binnen de scholen

Ondersteuningsniveau 3: extra ondersteuning binnen de stichting

Het gaat hierbij om extra ondersteuning binnen de groep, afgestemd met specialisten binnen SPOG

Ondersteuningsniveau 4: extra ondersteuning, bovenschools aangevraagd

Het gaat hierbij om extra ondersteuning binnen of buiten de groep, aangevraagd bij ONS en uitgevoerd door een intern of extern specialist

Ondersteuningsniveau 5: verwijzing naar SBO of SO (TLV)

Het gaat hierbij om een concrete plaatsing van een leerling op een school voor speciaal (basis) onderwijs

 

Bezoekadres bestuurscentrum:

Breedeweg 68,
6562 DG Groesbeek.
info@spog.nl
www.spog.nl

SIENN