Ouderraad

Wat is de ouderraad?

De OR (ouderraad) is een groep ouders die de school helpt bij het organiseren van allerlei schoolbrede activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en schoolreisjes/excursies etc. Per activiteit wordt een commissie samengesteld met leerkrachten en OR-leden. Daarnaast ondersteunen de OR-leden als klassenouder de leerkrachten bij allerlei praktische zaken in een bepaalde groep.

De ouderraad kent een dagelijks bestuur, bestaand uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Alle ouders op school zijn lid van de oudervereniging. Ten behoeve van de activiteiten wordt een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd van de ouders.

 

OR 2022-2023

Dennis Heemstra (voorzitter)

Monique van der Burgt (penningmeester)

Petra Eekhoff (secretaris)

 

 

Op zoek naar een school voor uw kind in Berg en Dal of nabij gelegen woonkernen?

SIENN