Ouderraad

Ouderraad
De OR (ouderraad) wordt gevormd door ouders uit de verschillende groepen, die de school helpen bij het organiseren van allerlei schoolbrede activiteiten. Denk aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval en schoolreisjes/excursies etc. Per activiteit wordt een commissie samengesteld waarin leerkrachten en OR-leden met elkaar samenwerken om de activiteit te organiseren. Daarnaast ondersteunen de OR-leden als klassenouder de leerkrachten bij allerlei praktische zaken in een bepaalde groep.

De ouderraad kent een dagelijks bestuur, bestaand uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Alle ouders op school zijn lid van de oudervereniging. Ten behoeve van de activiteiten wordt een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd van de ouders.

Samenstelling van de OR 2023-2024:

Dennis Heemstra (voorzitter)
Monique van der Burgt (penningmeester)
Hanke de Haan (secretaris)

E-mail: or_titusbrandsma@outlook.com
Vergaderdata 2023:
2 november, Vergaderdata 2024:
11 of 18 januari
11 april,
20 juni

SIENN