Samenwerkers/partners

Partnerschapscommissie

Naast de MR en OR hebben wij een commissie waarin ouders, leerkrachten en directie samen praten over formeel partnerschap, pedagogisch partnerschap, informeel partnerschap en maatschappelijk partnerschap.

De commissie formuleert concrete doelen die passen binnen het schoolplan en die vrij snel realiseerbaar zijn.

Ouders als Partner

Onze kinderen worden gezien. We hebben zicht op het kind in zijn totaliteit, met al zijn talenten en ontwikkelpunten. Het kind zien betekent ook zicht hebben op de omgeving waarin het kind opgroeit.

De ouders zijn daarbij een belangrijke partner voor ons.
Zij kennen het kind als geen ander, maken deel uit van die omgeving en weten wat het kind nodig heeft om zich daarin te ontplooien. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie hebben een positief effect op leren.

De begeleiding en inzet van stagiaires

We zijn een lerend team. We leren van elkaar én met elkaar. Daarom zijn wij een opleidingsschool. Dit betekent dat u gedurende het hele jaar studenten bij ons op school zult aantreffen. Dit kunnen studenten zijn van de PABO, ROC of ALO. Dit kunnen dan eerste, tweede of derdejaars studenten zijn. De vierdejaars studenten van de PABO worden tegenwoordig ingezet als LIO, een afkorting van Leerkracht in Opleiding.

Deze LIO’ s draaien gedurende enkele maanden zelfstandig een klas onder begeleiding van de vaste groepsleerkracht. De ALO studenten geven gymlessen, de ROC studenten zijn meestal studenten onderwijsassistent, die een leerkracht kunnen helpen in de klas met allerlei zaken. Studenten worden in alles meegenomen en zijn volwaardig teamlid.

Dit kunnen studenten zijn van de PABO, ROC of ALO. Dit kunnen dan eerste, tweede of derdejaars studenten zijn. De vierdejaars studenten van de PABO worden tegenwoordig ingezet als LIO, een afkorting van Leerkracht in Opleiding.

Deze LIO’ s draaien gedurende enkele maanden zelfstandig een klas onder begeleiding van de vaste groepsleerkracht. De ALO studenten geven gymlessen, de ROC studenten zijn meestal studenten onderwijsassistent, die een leerkracht kunnen helpen in de klas met allerlei zaken.

Op zoek naar een school voor uw kind in Berg en Dal of nabij gelegen woonkernen?

SIENN