OR

 • Wat is de OR?

   

  Alle ouders/verzorgers met een of meer kinderen op de Titus Brandsma zijn (automatisch) lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad (OR).

   

   

  Wat doet de OR?

   

  De ouderraad helpt school bij het organiseren van allerlei schoolbrede activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het schoolreisje. Per activiteit wordt een commissie samengesteld met een of twee leerkrachten en een aantal OR-leden. Samen bedenken zij ideeën voor de activiteit en verdelen de taken. Ook benaderen zij andere ouders om ervoor te zorgen dat er op de dag zelf genoeg hulp is.

   

  Daarnaast ondersteunen OR-leden als klassenouder de leerkrachten bij allerlei praktische zaken in de klas, zoals excursies, vieringen en knutselactiviteiten. Ook speelt de klassenouder een rol in de communicatie met (nieuwe) ouders. De OR vergadert zeven keer per jaar.

  Nieuwsgierig welke activiteiten er dit schooljaar worden georganiseerd? Bekijk de Activiteitenkalender 2017-2018.

   

   

  Ouderbijdrage

   De activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 bedraagt € 47,50 per kind. Start uw kind na 1 februari? Dan is de bijdrage € 20,-.

  Na afloop van elk schooljaar organiseert de OR een algemene ledenvergadering (ALV), waarin een toelichting wordt gegeven op de georganiseerde activiteiten en de inkomsten en uitgaven. Ook wordt tijdens de ALV de hoogte van de ouderbijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld.

   

  Wie zitten er in de OR?

   

  Roosje Rooijakkers

  klassenouder groep 1-2

  Mees (groep 1) en Puck Selbach (groep 4)

  Els Faassen

  klassenouder groep 3-4

  Maxime Faassen (groep 3)

   

   

  Serife Gudde

  klassenouder groep 5-6

  Elif (groep 5) en Selin Gudde (groep 7)

  Manou Lennertz

  klassenouder groep 7-8

  Minke (groep 4), Jara (groep 5) en Boris Sluijsmans (groep 8)

  Bianca Nijhuis

  Thijmen (groep 1) en Finn van Asseldonk (groep 4)

  Dennis Heemstra

  Pien (groep 1) en Teun Heemstra (groep 2)

  Jochem Jooren

  Jasmijn Jooren (groep 1)

  Lianne Jaspers

  Jolisa Jaspers (groep 2)

  Petra Groos

  Sam (groep 2) en Thomas Groos (groep 6)

  Yvonne Beugelsdijk

  Julian (groep 2), Floris (groep 5) en Laura Takes (groep 7)

  Heidi klein Tank

  Pien Boonstra (groep 5)

   

  Meer weten? De OR-leden stellen zich voor.

   

  De OR iets voor jou?

   

  Vind je het leuk om betrokken te zijn? Ben je goed in het verzinnen van ideeën of wil je je inzetten om dingen te regelen en te organiseren? Bij de OR ben je van harte welkom! Je bepaalt zelf wat je doet en hoeveel tijd je er in steekt.

   

   

  Wil je niet in de OR, maar wel af en toe helpen? Bij veel activiteiten wordt hulp van ouders gevraagd. Kinderen vinden het vaak heel fijn als hun ouders op school meehelpen. 

   

  Contact met de OR?

   

  Spreek een van de OR-leden aan of stuur een e-mail naar or_titusbrandsma@outlook.com.

   

  Documenten

  ·         Huishoudelijk reglement

          Financieel verslag 2015-2016

          Activiteitenverslag 2015-2016

    

   

   

  ·