Nieuwsbrief

 

Opvoeden is een uitdagende taak: mooie momenten en onvergetelijke ervaringen, maar soms ook minder leuke situaties. Iedere ouder heeft dan ook wel eens vragen over opvoeden en opgroeien. Op www.opvoedinforegionijmegen.nl vinden ouders en professionals die werken met kinderen veel betrouwbare informatie.