Kindercentrum

 

Kindercentrum Domino

Sinds enkele jaren een begrip in Berg en Dal!

 

Kinderdagverblijf:

In het naast de school gelegen gemeenschapshuis Kerstendal is kinderdagopvang de Bellenboom gevestigd. Dit is opvang voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Onder begeleiding van een vast team pedagogisch medewerkers voelt uw kind zich al snel thuis in de gezellige groepsruimte. De warmte en kleinschaligheid van het gezin thuis willen wij graag doorzetten bij de opvang van uw kind.

 

Buitenschoolse opvang (BSO):

KC Domino biedt ook BSO aan, we hebben een groepsruimte in gemeenschapshuis Kerstendal maar ook binnen de school. In Kerstendal beschikken wij over een eigen groepsruimte naast het kinderdagverblijf met een leuke, afsluitbare speelruimte buiten. In deze groepsruimte zijn twee stamgroepen met kinderen gevestigd in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar. In onze ruimte binnen het schoolgebouw spelen de kinderen van 8 jaar en ouder.

 

Peutergroep:

Onze peutergroep de Ratel is sinds februari 2017 gevestigd in basisschool Titus Brandsma. De peutergroep is er voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Een vast team van pedagogisch medewerkers zorgt dat uw kind spelenderwijs leert in een groep samen te spelen, mee te doen aan activiteiten en gezellig (samen) te spelen.  

 

De samenwerking tussen het team van de Titus Brandsma school en het team van Domino Berg en Dal verloopt soepel, de lijnen zijn kort. Dit heeft o.a. voordelen m.b.t. de doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen. Daarnaast worden er o.a. gezamenlijke pedagogische afspraken gemaakt over gedrag en vaardigheden, die voor alle kinderen belangrijk zijn, ook voor de instromende kleuters.

 

 

Verdere informatie over kindercentrum Domino vindt u op:

www.kindercentrum-domino.nl